Aktuálně ...

 

„OZVĚNA vzniká pouze tam, kde existuje překážka a velký prostor…“

Proč Nadační fond Ozvěna vlastně vznikl?

Nejslavnější římský básník Augustovy doby, Publius Vergilius Maro, kdysi řekl:

Neštěstí mne naučilo poskytnout pomoc nešťastným.“

Nadační fond Ozvěna založili Pavla a Martin Prokešovi, rodiče těžce nedoslýchavé nejmladší dcerky, která je se svými dvěmi staršími sestrami učí poznávat svět trochu jinak.

I my jsme se „dotkli“ vlastního příběhu, který nás, kdo jsme se rozhodli založit tento nadační fond, postupně mění snad v moudřejší, ale především v pokornější k tomu, co se zdá tak samozřejmé, a to je zdraví našich milovaných dětí.

V mnoha věcech si už víme rady a v mnoha věcech budeme ještě stokrát bezradní.

Sami hledáme cestu, ale sami se už také o ni dokážeme a chceme podělit.

Název „Ozvěna“, latinsky ECHO, je pro nás příznačný nejen díky logickému propojení se sluchem jako takovým, ale především díky vlastní „definici“ ozvěny, kterou jsme si zvolili jako motto našeho nadačního fondu:

„OZVĚNA vzniká pouze tam, kde existuje překážka a velký prostor…“

Překážek pro děti s poruchami sluchu existuje mnoho, a prostor pro pomoc při jejich zdolávání je obrovský – ozvěna té naší pomoci tedy může vzniknout…, a to i díky Vám.

Nadační fond Ozvěna vznikl za účelem podpory dětí a mladistvých s trvalou ztrátou sluchu. Naším posláním je umožnit těmto dětem integraci do společnosti, vzdělávání, rovnocennou šanci se účastnit společenských, sportovních i volnočasových aktivit a především podpořit jejich samostatnost v budoucím životě.

Naším cílem je získávání prostředků prostřednictvím grantových projektů, darů od partnerů, sponzorů či pořádáním benefičních akcí zaměřených na pomoc konkrétním dětem.

Věříme, že "ozvěnou" naší práce bude smysluplná a především konkrétní pomoc dětem, které si překážky ve svém životě nevystavěly samy.

Kontaktujte nás!