ozvěna pomáhá

Ozvěna plní tajná přání

Stránka

Tajná přání jednotlivých dětí, se pokusí splnit Ozvěna.

​Ozvěna zapůjčí

Stránka

Nadační fond Ozvěna v současné době bezplatně zapůjčí: Sluchadla značky Widex UNIQUE U 3- FA 2 kusy

Příspěvek na školné v ZUŠ, sport i volný čas

Stránka

Nadační fond Ozvěna má ve svém programu také podporu volnočasových aktivit dětí s trvalou ztrátou sluchu.  Na základě podané žádosti a jejím následném projednání a schválení sprá

Raná péče

Stránka

Nadační fond Ozvěna si velmi váží oboustranně smysluplné spolupráce a podpory činnosti stávajících pracovišť rané péče v celé České republice, a to nejen předáváním potřebných in

Podpora výzkumu genetických vad sluchu

Stránka

Nadační fond Ozvěna si stanovil jako jeden ze svých cílů také podporu výzkumu vrozených genetických vad sluchu.

V nemocnici

Stránka

Cílem Nadačního fondu Ozvěna je kromě prvotní přímé podpory nákupu sluchadel, baterií a úhrady ročního pojištění sluchadel dětem s trvalou ztrátou sluchu také finanční podpora dě