nové uši

Jak žádat o nadační příspěvek

Stránka

Jak žádat o příspěvky z Nadačního fondu Ozvěna?

Příspěvek na roční pojištění sluchadla

Stránka

V případě Vašeho zájmu o příspěvek na roční pojištění sluchadla proti ztrátě, odcizení či poškození,  zašlete prosím Vámi vyplněnou žádost o nadační příspěvek na naši adresu

Příspěvek na koupi sluchadla

Stránka

V případě Vašeho zájmu o příspěvek na nákup sluchadla, zašlete prosím Vámi vyplněnou žádost o nadační příspěvek, k tomu přiložte kopii lékařské zprávy a průvodní dopis (dle uváže

Příspěvek na nákup baterií do sluchadla

Stránka

V případě Vašeho zájmu o příspěvek na nákup baterií do sluchadla, zašlete prosím Vámi vyplněnou žádost o nadační příspěvek na naši adresu Žižkova 528/6, 

Podmínky pro poskytnutí příspěvku NF

Stránka

Žadatel podává žádost písemně správní radě.