nedoslýchavost

Výsledky vyšetření

Stránka

Na základě výsledků z některých výše uvedených vyšetření může být stanovena ztráta suchu v decibelech. Podle stupně ztráty můžeme rozlišit nedoslýchavost přibližně takto:

Rehabilitace - náprava sluchu

Stránka

Pokud se u novorozence potvrdí vrozená vada sluchu, přichází na řadu rehabilitace.

Rady pro komunikaci s nedoslýchavými

Stránka

Zrakový kontakt

Výše příspěvku na sluchadlo od pojišťovny

Stránka

Zdravotní pojišťovny přispívají na sluchadlo jednou za pět let. Je nutné vnímat, že se jedná jen o jedno sluchadlo na jedno ucho.

Příspěvek na kompenzační pomůcky

Stránka

Příspěvky na kompenzační pomůcky pro sluchově postižené se řídí podle zákona č.329/2011 Sb. o dávkách pro zdravotně postižené v platném znění.

Možnosti vyšetření sluchu

Stránka

Možnosti vyšetření sluchu u nejmladších dětí jsou tyto: Otoakustické emise (OAE, TEOAE)

Četnost narozených nedoslýchavých dětí

Stránka

Výskyt /četnost/ sluchových vad v ČR
 - V  České republice se udává četnost výskytu sluchových vad u novorozenců v rozmezí 6-12  z tisíce (tedy 600-1200 novoroze

Co je nedoslýchavost

Stránka

Trvalá ztráta sluchu je stav, kdy sluch je trvale, nevratně poškozený. Léčbou se sluch nedá zlepšit a ztráta sluchu se dá pouze kompenzovat sluc