V nemocnici

Cílem Nadačního fondu Ozvěna je kromě prvotní přímé podpory nákupu sluchadel, baterií a úhrady ročního pojištění sluchadel dětem s trvalou ztrátou sluchu také finanční podpora dětských oddělení nemocnic.

Cílem Nadačního fondu Ozvěna je přispět nejen  finanční podporou, ale také osvětou k celoplošnému vyšetřování sluchu novorozenců metodou OAE, neboť včasné rozpoznání sluchové vady je zásadním faktorem pro další rozvoj dítěte.

Štítky: