Raná péče

Nadační fond Ozvěna si velmi váží oboustranně smysluplné spolupráce a podpory činnosti stávajících pracovišť rané péče v celé České republice, a to nejen předáváním potřebných informací či tvorbou informačních materiálů věnovaných problematice sluchového postižení dětí, ale také například finanční podporou pobytů rodin dětí se sluchovým postižením, které pořádají právě tato centra.

Nadačnímu fondu Ozvěna bude velkou ctí spolupracovat s tolik potřebnými pracovišti rané péče v České republice, neboť si jejich systematické práce velmi vážíme a budeme ji proto v rámci možností velmi rádi podporovat a propagovat.

Štítky: