Příspěvek na školné v ZUŠ, sport i volný čas

Nadační fond Ozvěna má ve svém programu také podporu volnočasových aktivit dětí s trvalou ztrátou sluchu.  Připravujeme proto projektové výzvy tohoto typu, kdy bude možné na základě podané žádosti a jejím následném projednání a schválení správní radou nadačního fondu, poskytnuta finanční podpora například na uhrazení ročního školného v ZUŠ, na úhradu příspěvků sportovních či dalších volnočasových aktivit těchto dětí.

V současné době není Nadačním fondem Ozvěna vypsána příslušná výzva k udělování příspěvku tohoto druhu.

Prostřednictvím těchto webových stránek Vás budeme informovat o možnostech, kdy a jakým způsobem si podat žádost o příspěvek na volnočasové aktivity pro Vaše dítě.

Sledujte, prosím, novinky našeho nadačního fondu.

Cílem Nadačního fondu Ozvěna je podpora dětí s trvalou ztrátou sluchu v jejich samostatnosti a plnohodnotném budoucím životě ve všech jeho směrech - kulturním, sportovním i každodenním společenském.

Proto budeme i v těchto oblastech dětem velmi rádi pomáhat.

Štítky: