Podpora výzkumu genetických vad sluchu

Nadační fond Ozvěna si stanovil jako jeden ze svých cílů také podporu výzkumu vrozených genetických vad sluchu.

V případě nashromáždění finančních prostředků v dostatečné výši bude správní radou nadačního fondu stanovena procentuální část, která bude poskytnuta právě na tento výzkum.

Nadační fond Ozvěna se bude dle svých možností velmi cíleně podílet na podpoře rozvoje klinického aplikovaného výzkumu genetických vad sluchu, neboť tento výzkum je základním zdrojem nových klinických postupů nejen při diagnostice, ale především při následné léčbě a prevenci poruch sluchu.

Štítky: