​Ozvěna zapůjčí

Nadační fond Ozvěna v současné době bezplatně zapůjčí:

Sluchadla značky Widex UNIQUE U 3- FA 2 kusy

Výukové pomůcky pro rodiče a děti, zaměřené na rozvoj sluchového vnímání - výuková a motivační CD, DVD - raná komunikace, znakování, kurzy znakové řeči apod.

Odborné publikace - slovníky znakové řeči, metodické příručky pro rozvoj sluchově postižených dětí, publikace psychologické, logopedické

V případě dotazů nás kontaktujte na emailové adrese pavla.prokesova@ozvena.org

Nadační fond Ozvěna rád pomůže nejen dětem s poruchami sluchu, ale také jejich rodičům ke zkvalitnění jejich společného života, vzájemnému porozumění i vyšší informovanosti právě prostřednictvím možného zapůjčení širokého sortimentu výukových pomůcek, hraček i odborné literatury.

 

Štítky: