Výše příspěvku na sluchadlo od pojišťovny

Zdravotní pojišťovny přispívají na sluchadlo jednou za pět let. Je nutné vnímat, že se jedná jen o jedno sluchadlo na jedno ucho. Výše příspěvku je pevně stanovená částka, která závisí na rozsahu ztráty sluchu.

Výši příspěvku lékař nebo lékařka ani dodavatel sluchadla neovlivní.

Nicméně přidělení příspěvku je možné pouze u lékaře/lékařky s licencí k výdeji sluchadel. Tedy obor foniatrie, a to včetně dětí, anebo lékaři ORL, jež mají vystavený příslušný certifikát.

Výše příspěvků:

U dětí do 18 let včetně činí úhrada pojišťovny 10 000,40 Kč na jedno sluchadlo. V případě, že je dětem ordinováno lékařem i sluchadlo na druhé ucho, pojišťovna hradí totožnou částku i na druhé sluchadlo. U dospělých pacientů od 19 let je stanovena úhrada na 7 000,05 Kč za jedno sluchadlo, v případě splnění příslušných indikačních kritérií i na sluchadlo na druhé ucho.

 

Štítky: