Rehabilitace - náprava sluchu

Pokud se u novorozence potvrdí vrozená vada sluchu, přichází na řadu rehabilitace.

Rehabilituje se nejprve naslouchadly a to už od 3 měsíců věku. Jejich efekt se posuzuje až kolem 8-10.měsíce věku. Pokud je nedostatečný, zvažuje se přidělení kochleárního implantátu.(viz článek kochleární implantát).
Díky včasné diagnostice tak mohou nedoslýchavé či neslyšící děti rozvíjet svou řeč.
 Včasné rozpoznání sluchové vady je nesmírně důležité pro další rozvoj dítěte Pozdní diagnostika sluchové vady může mít negativní dopad na vývoj řeči dítěte, a tím i na jeho celkový psychický rozvoj.
Díky užívaným vyšetřovacím metodám mají děti s vrozenou či získanou vadou sluchu či hluchotou šanci na co nejčasnější rehabilitaci sluchu a tím i zařazení do slyšící společnosti.

Ceny sluchadel


Ceny digitálních sluchadel se pohybují v širokém rozmezí v závislosti na technických schopnostech daného modelu. Ceny sluchadel již od 2 580,–Kč do 22 000,–Kč za vícekanálový plně programovatelný top model sluchadla. 
Všechny modely jsou dodávány tak, aby si mohl vybrat každý, jak podle finančních možností tak dle ztráty sluchu.

Některé modely závěsných sluchadel je možné získat bez doplatku, plně hrazeny zdravotní pojišťovnou a to pro všechny indikační skupiny.

Přispívá na sluchadla zdravotní pojišťovna? 
Každý kdo splní podmínky zdravotní pojišťovny pro přidělení sluchadla,můžete získat příspěvek 2 700, 3 900 nebo 5 100,- Kč, podle stupně sluchové vady. Příspěvek ZP je možný vždy po pěti letech. Rozdíl mezi plnou cenou sluchadla a příspěvkem pojišťovny doplácí pacient.

Baterie do sluchadel


Do sluchadel se používají speciální zinkovzduchové baterie, které se aktivují po odlepení izolačního papírku. Baterie nasává vzduch, aktivuje se, získává plnou kapacitu a pak funguje ve sluchadle. Pokud je izolační papírek na baterii originálně přelepen, baterie nepracuje a vydrží řadu let. Na obalu je výrobcem uveden datum použitelnosti. Jakmile se papírek odlepí, baterie pracuje. I kdyby baterie nebyla založená ve sluchadle, vybije se. Proto je důležité sluchadlo nosit pravidelně, aby se kapacita baterie plně využila. Izolační papírek zpět nepřelepujte, tím baterii nezachráníte.

Pokud v porodnici v místě narození Vašeho dítěte, neprovádí vyšetření sluchu po porodu, můžete si jej vyžádat u svého pediatra a získat tak potřebné informace k odborným vyšetřením na ORL pracovištích. Trápí-li Vás však jen malé podezření, že Vaše dítko neslyší dobře, je zde pár lajckých rad jak si můžete sluch alespoň orientačně vyzkoušet, než vyrazíte za svým pediatrem.....

Stačí, když mimo zorné pole dítěte zachrastíme zvukovou hračkou. Dítě by nemělo vidět zdroj zvuku, vzdálenost cca 1 metr od dítěte. U novorozence, by se tak měl vybavit auropalpebrální reflex (dítě mrkne) a Moroův reflex (jakoby sebou trhne), při velmi hlasitém podnětu se rozpláče,
na zajímavé a příjemné zvuky reaguje naopak zvýšením pozornosti či zklidněním. Později, kolem 4.- 5.měsíce věku dítěte, se již za zvukem dítě otáčí, nebo přestane v činnosti, kterou dělá a poslouchá, odkud zvuk jde. Pokud máte pocit nejisté reakce Vašeho dítěte, nebo pokud se nerozvíjí řeč dítěte, je třeba provést vyšetření na odborném pracovišti.

Štítky: