Příspěvek na sluchadlo

Zdravotní pojišťovny přispívají na sluchadlo jednou za pět let. Je nutné vnímat, že se jedná jen o jedno sluchadlo na jedno ucho. Výše příspěvku je pevně stanovená částka, která závisí na rozsahu ztráty sluchu.

Výši příspěvku lékař nebo lékařka ani dodavatel sluchadla neovlivní.

Nicméně přidělení příspěvku je možné pouze u lékaře/lékařky s licencí k výdeji sluchadel. Tedy obor foniatrie, a to včetně dětí, anebo lékaři ORL, jež mají vystavený příslušný certifikát.

Sluchadla lze podle pořizovací ceny a výkonu sluchadla rozdělit do několika skupin 

Výše příspěvků

Děti 0 – 7 let

 • Sluchadlo pro vzdušné vedení pro středně těžkou nedoslýchavost od 30 dB do 59 dB - max. 10.600 Kč - 2 ks za 5 let
 • Sluchadlo pro vzdušné vedení pro těžkou a velmi těžkou nedoslýchavost od 60 dB, zbytky sluchu, hluchota - max. 11.600 Kč - 2 ks za 5 let
 • Sluchadlo na kostní vedení - ztráta sluchu při oboustranné anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí, chronický výtok ze středouší, stavy po kofochirugických operacích, neřešitelná alergie na tvarovku, špatný efekt sluchadla na vzdušné vedení - max. 22.000 Kč - 2 ks za 5 let

Děti 7 - 18 let

 • Sluchadlo pro vzdušné vedení pro středně těžkou nedoslýchavost od 30 dB do 59 dB - max. 10.600 Kč - 2 ks za 5 let
 • Sluchadlo pro vzdušné vedení pro těžkou a velmi těžkou nedoslýchavost od 60 dB, zbytky sluchu, hluchota - max. 5.800 - Kč 2 ks za 5 let
 • Sluchadlo na kostní vedení - ztráta sluchu při oboustranné anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí, chronickém výtoku ze středouší, stavech po kofochirugických operacích, neřešitelných alergiích na tvarovku, špatný efekt sluchadla na vzdušné vedení - max. 6.800 Kč - 2 ks za 5 let

Dospělí

 • Sluchadlo pro vzdušné vedení - středně těžká nedoslýchavost od 40 dB do 59 dB, max. 2.700 Kč - 1 ks za 5 let
 • Sluchadlo pro vzdušné vedení - těžká nedoslýchavost od 60 dB do 79 dB max. 3.900 Kč - 1 ks za 5 let 
 • Sluchadlo pro vzdušné vedení - velmi těžká nedoslýchavost, ztráty od 80 dB, zbytky sluchu, hluchota max. 5.100 Kč - 1 ks za 5 let
 • Sluchadlo na kostní vedení - ztráta sluchu při oboustranné anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí, chronickém výtoku ze středouší, stavech po kofochirugických operacích, neřešitelných alergiích na tvarovku, špatný efekt sluchadla na vzdušné vedení - max. 6.800 Kč - 1 ks za 5 let

Dále:                                    

 • Baterie ke sluchadlu max. 80 Kč za 4 ks za 5 let
 • Brýlový adaptér k závěsnému sluchadlu max. 90 Kč - 1 ks za 5 let
 • Děti - ušní tvarovka - individuálně zhotovená max. 700 Kč - 2 ks za 1 rok
 • Dospělí - ušní tvarovka - individuálně zhotovená max. 350 Kč  - 1 ks za 5 let
Štítky: