Příspěvek na kompenzační pomůcky

Příspěvky na kompenzační pomůcky pro sluchově postižené se řídí podle §33 vyhlášky MPSV ČR č.182/1991 Sb.

Podle této vyhlášky má nárok na jednorázový příspěvek na opatření rehabilitační a kompenzační pomůcky ten, jež pomůcku dle potvrzení lékaře potřebuje, bez ohledu na věk.

Příspěvky se vztahují na přesně vymezené pomůcky včetně limitů výše jejich uplatnění. Viz uvedené údaje níže.

Co je potřeba pro poskytnutí příspěvku udělat?

Vybrat si požadovanou konkrétní pomůcku, zakoupit ji a uschovat účet.
 S žádostí (k vyzvednutí na spádovém městském úřadě), na které vyplníte údaje o žadateli a souhlas se zpracováním osobních údajů, dojděte pro potvrzení ke svému ORL lékaři či foniatrovi. Ten uvede, zda pomůcku hradí - nehradí nebo propůjčuje či nepropůjčuje zdravotní pojišťovna a zda uvedenou pomůcku klient skutečně potřebuje. Nulová finanční spoluúčast zdravotní pojišťovny je hlavním kritériem pro nárok na příspěvek.
 S potvrzenou žádostí a účtenkou za zakoupenou pomůcku zajděte na sociální odbor městského úřadu, kde věc okamžitě vyřídí, neboť nepodléhá žádnému schvalovacímu řízení s čekáním na výsledek.
Pokud nemá klient pomůcku ještě zakoupenou, ale má cenovou nabídku, může dojít zažádat o příspěvek s touto nabídkou a peníze dostane předem. Zpětně však musí doložit, že věc skutečně zakoupil.

Příspěvky se vztahují na:

 1. Víceúčelová pomůcka pro sluchově postižené děti 100 %

 2. Signalizace bytového a domovního zvonku včetně instalace 100 %
 3. Signalizace telefonního zvonku 100 %

 4. Světelný nebo vibrační budík 50 %

 5. Telefonní přístroj se zesílením zvuku pro nedoslýchavé včetně světelné indikace zvonění 75 %, nejvýše 7 000,-Kč.
 6. Psací telefon pro neslyšící včetně světelné indikace zvonění*) 75 %

 7. Přídavná karta k osobnímu počítači a programové vybavení emulující psací telefon pro neslyšící*) 75 %

 8. Fax**) 75 %
 9. Faxmodemová karta k počítači a programové vybavení emulující fax**) 75 %

 10. Videorekordér 50 %, nejvýše 7 000,-Kč.
 11. Televizor s teletextem 50 %, nejvýše 7 000,-Kč.

 12. Doplnění stávajícího televizoru o dekodér teletextu včetně montáže 50 %

 13. Přenosná naslouchací souprava s rádiovým nebo infračerveným přenosem 75 %

 14. Přístroj k nácviku slyšení 50 %

 15. Bezdrátové zařízení umožňující poslech televizního přijímače nebo jiného zdroje zvuku 50 %

 16. Individuální přenosný naslouchací přístroj (nejde o elektronické naslouchadlo) 50 %

 17. Individuální indukční smyčka 50 %

 18. Indikátor hlásek pro nácvik v rodině 75 %

*) Příspěvek lze poskytnout pouze na jednu z pomůcek uvedených v bodech 6 a 7.

**) Příspěvek lze poskytnout pouze na jednu z pomůcek uvedených v bodech 8 a 9.

Štítky: