Co je nedoslýchavost

Trvalá ztráta sluchu je stav, kdy sluch je trvale, nevratně poškozený. Léčbou se sluch nedá zlepšit a ztráta sluchu se dá pouze kompenzovat sluchadlem nebo u velmi těžkých ztrát a hluchoty za splnění řady podmínek také kochleárním implantátem. 

Nedoslýchavost  je částečné zhoršení sluchu. Je to stav, kdy je sluch poškozený, (příčiny poškození jsou různé). Ale poškození, které lze velmi úspěšně léčit i vyléčit a sluch se může vrátit k normě (metody léčby se liší podle příčiny a typu nedoslýchavosti).

Lidské ucho je komplikovaný  orgán pro vnímání zvuků z okolí. V uchu je kromě schopnosti vnímat zvuky ukryt také analyzátor pro vnímání pocitu rovnováhy, přímočarého a otáčivého pohybu a polohy těla v prostoru.

Anatomie ucha

  • Část přívodní – boltec, zvukovod
  • Část převodní – bubínek, dutina bubínková (středoušní), sluchové kůstky, Eustachova trubice, oválné okénko
  • Část vnímací – hlemýžď, ústrojí Cortiho v hlemýždi, sluchový nerv v dolní části
Štítky: