Granty/Projekty

Připravujeme

  • Zážitková hra pro žáky I. a II. stupně ZŠ na téma "Život se sluchovým handicapem" od neziskové organizace Náznak
  • Proškolení pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ v rámci Libereckého kraje za podpory sociálních pracovníků rané péče Tam Tam Praha
  • Vydání brožury pro rodiče dětí se sluchovým postižením nebo trvalou ztrátou sluchu
  • Grantové projekty a žádosti v oblasti podpory sociálních služeb a pořádání kulturních akcí pro rok 2017
  • Příprava projektu DMS pro Ozvěnu
  • Druhý ročník Adventu s Ozvěnou letos v termínu 16. - 17.12. v Moskevské ulici v průjezdu domu č.p. 687, těšíme se na Vás.
  • Benefiční koncert pro Ozvěnu, 17.12. od 18 hodin v Jiráskově divadle vystoupí vokální soubor Skety, vstupenky k dispozici na našem webu, případně www.lipamusica.cz

„OZVĚNA vzniká pouze tam, kde existuje překážka a velký prostor…“