Granty/Projekty

Připravujeme

  • Zážitková hra pro žáky I. a II. stupně ZŠ na téma "Život se sluchovým handicapem" od neziskové organizace Náznak v roce 2018
  • Proškolení pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ v rámci Libereckého kraje za podpory sociálních pracovníků rané péče Tam Tam Praha
  • Grantové projekty a žádosti v oblasti podpory sociálních služeb a pořádání kulturních akcí pro rok 2018
  • Třetí ročník Adventu s Ozvěnou,14. a 15.12. 2018 těšíme se na Vás.
  • Benefiční koncert pro Ozvěnu, 17.11. v Jiráskově divadle vystoupí :) zatím překvapení 

„OZVĚNA vzniká pouze tam, kde existuje překážka a velký prostor…“