Granty/Projekty

Grantová výzva:

Pokud vaše dítě, potřebuje nová sluchadla, příslušenství ke sluchadlům, wireless zařízení, příspěvek na školné v ZUŠ, nebo sportovní kroužek, v neposlední řadě na pojištění proti ztrátě a odcizení sluchadel, zašlete nám žádost o finanční podporu na jejich pořízení. Žádost najdete v sekci o nás. Po zasedání správní rady vám sdělíme výsledek. Správní rada zasedá obvykle jedenkrát v měsíci.

Připravujeme

  • Grantové projekty a žádosti v oblasti podpory sociálních služeb a pořádání kulturních akcí pro rok 2022
  • Páty ročník Adventu s Ozvěnou v prosinci 2022 v  Centru textilního tisku v České Lípě, těšíme se na Vás.

„OZVĚNA vzniká pouze tam, kde existuje překážka a velký prostor…“